HlavníKomoraNovinkySlužbyAkceKontakty

PODNIKATELSKÁ MISE DO KALININGRADU

Vážené dámy, vážení pánové,

máme tu čest, abychom Vás touto cestou informovali, že Rusko – česká smíšená obchodní komora v návaznosti na jednání v Kaliningradské oblasti připravuje podnikatelskou misi do Kaliningradu a Kaliningradské oblasti ve dnech 22. - 25. května 2016. Podnikatelská mise je připravována za významné podpory Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, Obchodního zastoupení Ruské federace v České republice a Generálního konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu, partnerem pro organizaci mise do Kaliningradu a Kaliningradské oblasti je Kaliningradská obchodně-průmyslová komora.

Hlavními body programu mise budou především setkání s představiteli Kaliningradské obchodně-průmyslové komory a s významnými představiteli podnikatelské sféry Kaliningradu a Kaliningradské oblasti s akcentem na B2B jednání s podnikateli především z oblasti energetiky(malé kogenerační jednotky, rekonstrukce kotelen, malé solární elektrárny), stavebnictví (průmyslové objekty, rekonstrukce silniční sítě a mostů)a zemědělství.

Kaliningradská oblast se v roce 2015 stala předním subjektem RF z hlediska objemu sklizně obilnin a bobů (na 1. místě pak v Severozápadním regionu). Oblast je rovněž velmi významná v pěstování a zpracování řepky. Velká pozornost je věnována rozvoji živočišné výroby, značná podpora je věnována budování a rozvoji  nových farem a mlékárenství. Ze strany Kaliningradské oblasti je zájem  o zařízení a technologie (pro malé a střední podniky nebo farmy)  pro chov dobytka,  zpracování mléka (jogurty, sýry), zpracování masa, zemědělskou techniku, hnojiva, zahradnictví a ovocnářství.

Vážené dámy, vážení pánové, bylo by nám velkou ctí, pokud by Vás naše nabídka zaujala a měli byste zájem se připravované mise zúčastnit.

Organizací podnikatelské mise jsou za RČSOK pověřeny kontaktní osoby: Inga Pikhnovskaya, tel.:+420 702 202 703, e-mail: pikhnovska@rckomora.cz a Soňa Čamborová, tel. +420 778 498 358, e-mail: camborova@rckomora.cz.

Uzávěrka závazných přihlášek bude dne 25. dubna 2016.


Přiložené dokumety:

PROGRAM PODNIKATELSKu00c9 MISE DO KALININGRADU.docx 

PŘIHLÁŠKA  

Průvodní dopis pro exportéry 

Profil firmy - Kaliningrad.docx 


Budoucí akce
Na Zátorce 350/5, 160 00, Praha 6, Tel.: + 420 222 500 995, E-mail: © 2012 | Všechna práva vyhrazena